0987 722 589 info@duhochoaly.vn

Giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo hàn quốc 1/ Tiểu học Lớp 1 – Lớp 6 (Học sinh 7 tuổi – 12 tuổi) Tại Hàn Quốc, các em học sinh (HS) có thể bắt đầu chương trình Tiểu học từ khi 5 tuổi, nhưng thường đến 7 tuổi, các em mới đi học. Chương trình Tiểu học sẽ kéo dài 6 năm. Sau mỗi năm học, HS sẽ được chuyển tiếp thẳng lên năm học tiếp theo mà không cần phải thi…

Xem thêm >>

Loading...