098 7722 589 Info@duhochoaly.vn

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, HOA LY phấn
đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực du học Hàn Quốc và trong tương lai trở
thành tập đoàn phát triển nhân lực lớn nhất Việt Nam.
Mục tiêu của Hoa Ly đến năm 2028 sẽ phát triển, mở rộng với 100 chi nhánh trên tất cả
các tỉnh thành và đơn vị thành viên trong và ngoài nước; gần 100 cán bộ trình độ cao;
nâng vốn điều lệ 10 triệu USD; đào tạo và nâng cao trình độ cho hơn 3000 du học sinh,…
đó là động lực để tập thể Hoa Ly phấn đấu nhằm hiện thực hóa quyết tâm trở thành tập
đoàn phát triển nhân lực lớn nhất Việt Nam.

Sứ mệnh:

Đối với thị trường: Là cầu nối của các trường Đại học Hàn Quốc và các bạn học sinh
Việt Nam; chắp cánh cho hàng nghìn bạn trẻ có ước mơ được học tập và sinh sống tại đất
nước Hàn Quốc; cung cấp dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.
Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người
đồng hành số 1” của các đối tác; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân
viên.
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào
các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự
hào dân tộc.

Loading...